SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

SIU-rapport 04/2018 Muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina

SIU-rapport 04/2018 Muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina

Relativt få studenter reiser fra Norge til Kina på studieopphold og de siste tre årene har tallet på utvekslingsstudenter gått ned. Det er derfor et mål at flere norske studenter skal velge et studieopphold i Kina. Denne rapporten, utarbeidet av Ideas2evidence på oppdrag fra SIU, utreder muligheter og hindringer for å øke studentmobiliteten til Kina. Rapporten er basert på intervjuer med 22 informanter fra norske universiteter og høgskoler.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2018

Språk:

Norsk bokmål

Publikasjonsdatabase