SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid i hele utdanningsløpet, fra barnehage via grunnopplæring til høyere utdanning og voksnes læring? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva?

SIU har nå lansert en nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+.

Erasmus+ er det aller største og dermed også viktigste programmet for internasjonalt utdanningssamarbeid. Planen er en direkte oppfølging av Kunnskapsdepartementets strategi for utdanningssamarbeidet i Erasmus+, som ble lansert i 2016.

Les publikasjonen
Type:

Annet

År:

2017

Språk:

Norsk

Program:

Erasmus +
Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen
Erasmus+ for grunnskole og barnehage
Erasmus+ for videregående skole
Erasmus+ for voksenopplæringen
Erasmus+ i og utenfor Europa

Publikasjonsdatabase