SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Omslag til OMdømmerapporten 2016 utgitt av SIU

International students in Norway 2016 - Perceptions of Norway as a study destination

Rapport om internasjonale studentar i Noreg er eit viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne betre fremje norsk høgare utdanning i utlandet, fremje rekrutteringa av internasjonale studentar til Noreg og betre integrere internasjonale studentar på norske lærestader.  I undersøkjelsen i 2016 er det fokusert på institusjonelle faktorar og internasjonalt læringsmiljø på lærestader for høgare utdanning i Noreg. Denne rapporten ser nærare på norsk høgare utdanning sitt rykte gjennom erfaringane til internasjonale studentar i Noreg. Rapporten undersøkjer korleis lærestader for høgare utdanning tek i mot, integrerer og utdannar internasjonale studentar i Noreg.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2016

Språk:

Engelsk

Publikasjonsdatabase