SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Diku rapportserie 02/2019 - Norske bedrifters erfaring med utenlandske studenter i praksis

Rapporten tar for seg hvordan bedrifter som har erfaring med praksisordninger vurderer og bruker mulighetene for å ta imot lærlinger og studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner gjennom Erasmus+. I rapporten ser vi på to typer praksisopphold: Lærlinger i videregående skole fra utenlandske utdanningsinstitusjoner og studenter med Erasmus+ stipend.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2019

Språk:

Norsk

Program:

Analyse
Erasmus +
Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen
Erasmus+ for videregående skole

Publikasjonsdatabase