SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Samarbeid med Russland i høgare utdanning - føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2014

Språk:

Norsk

Publikasjonsdatabase