SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Samarbeid med Japan i høyere utdanning – forutsetninger, utfordringer og muligheter

Japan står overfor en formidabel demografisk utfordring: Ungdomskullene synker raskt, og Japans befolkning er ventet å synke med en fjerdedel innen 2050. Japan svarer med å peke på internasjonalisering
som et hovedverktøy for bedre kvalitet i utdanning og for økonomisk vekst. En ny offensiv satsing på excellence, engelskspråklige kurs, nedbygging av barrierer for mobilitet og virkemidler for
internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid gir nye muligheter for å samarbeide med et land som hittil ofte har vært omtalt som innadvendt. For Norge som satser på en sterk kobling mellom
forskning og utdanning, er det mye å hente på å finne de riktige partnerne innen prioriterte forskningsområder og videreutvikle disse relasjonene til å omfatte et institusjonelt forankret utdanningssamarbeid.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2014

Språk:

Norsk

Publikasjonsdatabase