SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Omslag mobilitetsrapport 2014

Mobilitetsrapport 2014

Studentmobilitet 2014: status og utviklingstrekk. I denne rapporten har SIU samlet nøkkelinformasjon om studentmobilitet til og fra Norge i 2014. Statistikk og data fra Statens lånekasse for utdanning, Database for høyere utdanning og fra SIUs programforvaltning gir til sammen et viktig overblikk over status og utviklingstrekk.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2015

Språk:

Norsk

Publikasjonsdatabase