SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Brukerundersøkelse av norske elever på utenlandsopphold i Vg2

SIU skal gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser blant elever som er på utenlandsopphold i andre året på videregående skole (Vg2). Undersøkelsene skal gi økt kunnskap om elevenes opplevelse av utenlandsoppholdet, både faglig og sosialt. I denne rapporten presenteres resultater fra den første spørreundersøkelsen, rettet mot norske elever på utenlandsopphold i Vg2 skoleåret 2015–16.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2016

Språk:

Norsk

Program:

Godkjenning for utdanningsstøtte

Publikasjonsdatabase