SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Håndbok: Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen

Håndbok: Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen

Håndboken er en praktisk hjelp for skoler som  ønsker å jobbe med internasjonalt utdanningssamarbeid. Den retter seg til ledere og lærere på skolen, og gir konkrete råd om hvordan skolene kan komme i gang med internasjonalt samarbeid, knytte kontakter og integrere dette i opplæringen.

Les publikasjonen
Type:

Annet

År:

2011

Språk:

Norsk

Program:

Andre stipendordninger
LLP 2007 - 2013
Veiledning for grunnskolen
Veiledning for videregående opplæring
Veiledning for voksenopplæring

Publikasjonsdatabase