SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Internasjonalisering i skolesektoren

I denne rapporten presenteres resultatene fra en nasjonal kartlegging av internasjonalisering i skolesektoren og intensjonen var å kartlegge strategier for og arbeid med internasjonalisering i kommuner og fylkeskommuner. Kartleggingen bygger på tall over deltakelse i de ulike programmene SIU forvalter; Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig og Nordplus. I tillegg bygger rapporten på en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført blant ansvarlige for skole i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, gjennomført av ideas2evidence, ved Jostein Ryssevik og Ingrid Cecilia Holthe på oppdrag fra SIU våren 2010.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2010

Språk:

Norsk

Program:

LLP 2007 - 2013
Andre stipendordninger
Samarbeid med land i Europa

Publikasjonsdatabase