SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Working paper no 1, 2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation

Dette arbeidsnotatet gir en gjennomgang og analyse av åtte prosjekter som har mottatt støtte fra samarbeidsprogrammet CAPES-SIU i 2013. Notatet oppsummerer aktiviteter, utfordringer og hvilke resultater som er forventet etter at prosjektene er gjennomført. Notatet er basert på sluttrapporter fra prosjektene og telefonintervjuer med norske koordinatorer/prosjektledere. 

Les publikasjonen
Type:

År:

2017

Språk:

Norsk

Program:

Analyse

Publikasjonsdatabase