SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Europass - Åpne dører til utdanning og arbeid i Europa

Europass er et nyttig verktøy for å gjøre dine kunnskaper og ferdigheter forstått over hele Europa. Med Europass blir det lettere for deg å få studieplass eller arbeid i andre europeiske land.

Les publikasjonen
Type:

Brosjyre

År:

2007

Språk:

Norsk

Publikasjonsdatabase