SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Olso voksenopplæring sinsen_13_nett

Oslo voksenopplæring Sinsen

Bjørg Haugland (nr. 2 fra venstre) mottok Den europeiske språkprisen sammen med kolleger fra Oslo voksenopplæring Sinsen. Prisen ble utdelt på konferansen «Mangfoldig språklæring», som SIU arrangerte i Oslo 14. november 2012. (Foto: SIU)

Related content

Voksenoppla...

Voksenopplæ...