SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Alle publikasjoner

SIUs publikasjonsdatabase inneholder både publikasjoner med faktainformasjon om programmer og ordninger, herunder årsrapporter, samt brosjyremateriell, utredninger, andre rapporter og ulike typer journalistiske publikasjoner.

Sorter etter

År:

Publikasjonstype:

Søk etter publikasjoner:

Nyeste publikasjoner

År Tittel Type Fil
2018 Diku-rapport 3/2018 Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold Rapport

Last ned publikasjonen

 
2018 Diku-rapport 1-2018 Hvor strategiske er strategiske partnerskap Rapport

Last ned publikasjonen

 
2018 Diku-rapport 2-2018 Evaluering av avviklingen av Kvoteordningen Rapport

Last ned publikasjonen

 
2018 NORPART Annual Report 2017 Årsmelding

Last ned publikasjonen

 
2018 SIU-rapport 04/2018 Muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina Rapport

Last ned publikasjonen

 

Øvrige publikasjoner 2018

År Tittel Type Fil
2018 SIU-rapport 03/2018 Fleire eller betre? Rekruttering av gradstudentar til Noreg Rapport

Last ned publikasjonen

 
2018 SIU rapportserie 01/2018 Landrapport Canada Rapport

Last ned publikasjonen

 
2018 SIU report series 02/2018: Evaluation of the High North Programme Rapport

Last ned publikasjonen