SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Alle publikasjoner

SIUs publikasjonsdatabase inneholder både publikasjoner med faktainformasjon om programmer og ordninger, herunder årsrapporter, samt brosjyremateriell, utredninger, andre rapporter og ulike typer journalistiske publikasjoner.

Sorter etter

År:

Publikasjonstype:

Søk etter publikasjoner:

Nyeste publikasjoner

År Tittel Type Fil
2019 Diku rapportserie 02/2019 - Norske bedrifters erfaring med utenlandske studenter i praksis Rapport

Last ned publikasjonen

 
2019 Diku rapportserie 01/2019 Norske studenter på utveksling Rapport

Last ned publikasjonen