Et utvalg av SIU sine publikasjoner

Publikasjoner

Hvert år gis det ut et større antall publikasjoner knyttet til SIUs programmer og ordninger. Som et kompetansesenter for internasjonalisering gir SIU også ut en rekke rapporter som skal gi økte forutsetninger for utforming av tiltak og strategier for internasjonalisering.

Ny utgave i rapportserien: Midway evaluation of the Students at Risk programme

SIU har evaluert Students at Risk-propgrammet ved halvgått løp og nå foreligger resultatene i andre utgave av rapportserien for 2017.

Les mer om evaluering av Students at Risk-propgrammet ved halvgått løp

SIU rapportserie

En av SIUs viktigste oppgaver som kompetansesenter er å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget for videre internasjonalisering av norsk utdanning gjennom utrednings- og analysearbeid. SIUs rapporter skal gi myndigheter, beslutningstakere og utdanningsinstitusjoner et stadig bedre grunnlag for å utforme tiltak og strategier innen internasjonalisering.

Les mer om SIU sin rapportserie

Alle publikasjoner

I SIUs publikasjonsdatabase finner du alle SIUs publikasjoner. Dette innbefatter både publikasjoner med faktainformasjon om programmer og ordninger, herunder årsrapporter, samt brosjyremateriell, utredninger, andre rapporter og ulike typer journalistiske publikasjoner.

Les mer om SIU sine publikasjoner i vår publikasjonsdatabase