Medarbeidarar

SIU og PKU er samlokalisert i Bergen, mens Norgesuniversitetet holder til i Forskningsparken i Tromsø.

Medarbeidere hos Norgesuniversitetet (Tromsø): Her finner du en oversikt over medarbeidere i Norgesuniversitetet


Avdeling for høyere utdanning

Jon Gunnar Mølstre Simonsen


Jon Gunnar Mølstre Simonsen

Jon Gunnar Mølstre Simonsen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 412 70 290

jon.simonsen@siu.no