Medarbeidarar

SIU og PKU er samlokalisert i Bergen, mens Norgesuniversitetet holder til i Forskningsparken i Tromsø.

Medarbeidere hos Norgesuniversitetet (Tromsø): Her finner du en oversikt over medarbeidere i Norgesuniversitetet