Resepsjonen ligger i Fortunen midt i Bergen sentrum

Kontakt

Tlf: 55 30 38 00. Resepsjonen ligger i Fortunen 1, femte etasje. Kontaktinformasjon til alle medarbeidarane våre finn du under
 Om SIU/Medarbeidarar.

See this page in English

NB: 1. januar 2018 ble Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til en virksomhet. SIU og PKU er samlokalisert i Bergen, mens Norgesuniversitetet har kontor i Tromsø.

Besøksadresse SIU

SIUs besøks- og leveringsadresser er Fortunen 1 i Bergen sentrum, også kjent som Wallendahlsbygget.

Resepsjonen ligger i femte etasje. Sentralbordet er vanligvis åpent på følgende tidspunkt:

  • Sommertid: 15. mai til 14. september kl. 0900-1430
  • Vintertid: 15. september til 14. mai kl. 0900-1500

Norgesuniversitetet, Tromsø

NUV holder til i Forskningsparken i Tromsø.

Her finner du en oversikt over medarbeidere i Norgesuniversitetet

Lokalisering SIU i Bergen

I Fortunen har SIU kontor i femte og sjette etasje. Inngangspartietlkigger i den lille sidegaten som går fra Strandgaten og ned til Strandkaien (like ved Strandkaiterminalen).  Alle kontorlokala er tilgjengelege via heis. Lokala ligg i gangavstand frå jernbanestasjonen, busstasjonen, hurtigbåthamna og flybussen.

Se også kart nederst på denne siden.

Postadresse og telefon

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Postboks 1093
5809 Bergen

Telefon: 55 30 38 00
E-post: post@siu.no

Organisasjonsnummer

986339523

Bankopplysninger

DnB, Stranden 21, 0021 OSLO

Innbetalinger til konto: 7694.05.11697
 IBAN: NO21 7694.05.11697
 SWIFT: DNBANOKK

Fakturaadresse

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
 (NB - Alle fakturaer må ha ei bestillarreferanse for kontaktperson på SIU.)

Kart over Bergen sentrum

Fortunen 1 ligger like ved Vågen og Fisketorget i Bergen sentrum.

Brusselkontoret

Norges kunnskapskontor i Brussel kan bistå med informasjon, kontakter og tilrettelegging av besøk.

Kontakt SIUs representant


Medarbeidere