ArrangementsøkReverse

Presentasjoner fra konferanser

Kollega fra SIU holder presentasjon på IKG16

Her finner du samling av presentasjoner som er holdt på våre mange konferanser og semninarer. Presentasjonene er lagt ut med tillatelse av forfatter/foredragsholder.

Frankrikekonferansen 2018

Med de fredelige norske vikinger i Rouen ved Nils Lindgren

Frankrikes rolle i EU etter Brexit ved Frank Orban (HiØ)

Fransk språk åpner dører i arbeidslivet ved Solfrid Skilbrigt (Sopra Steria)

Nordmenn på jobb i fransktalende Afrika ved Trygve Thorson (Leger uten grenser)

Nasjonal satsing og virkemidler ved Kristin Amundsen (SIU)

Erasmusseminaret 2017

Presentasjonene finner du på arrangementsiden

IK17 - Internasjonaliseringskonferansen for høyere utdanning

Oslo 15.-16.mars 2017

Opptak av direktesendingen fra plenum kommer.

Dag 1 - Plenum

Ursula Brinkmann

Ragnhild Tungesvik

Ole Petter Ottersen

Dag 2 - Parallellsesjoner [under oppdatering]

Sesjon 1: From Mobility to Quality – Quality Assurance of Students’ International Experiences (zip)

Sesjon 2: Bedre studieprogram gjennom økt studentutveksling (zip)

Sesjon 3: Employability and opportunities (zip)

Sesjon 4: Kortreist internasjonalisering: Norden (zip)

Sesjon 5: Academic cooperation with India and South Africa: How to succeed?  (zip)

Sesjon 6: Internasjonale studenter i sentrum (zip)

Sesjon 8: Hvordan øke studentutvekslingen? (zip)

Sesjon 9: Gode koblinger mellom utdanning, forskning og arbeidsliv praksisutveksling (zip)

Sesjon 10: Tyskland (zip)

Sesjon 11: 1+1=3: Hvordan få mest ut av EUs programmer for utdanning, innovasjon og forskning? (zip)

SIU-frokost: Norge som studieland – dette mener internasjonale studenter

Oslo 18. november 2016

Se direktesendingen i opptak

IKG16 - internasjonalsieringskonferansen for grunnopplæringen

Bergen 8 - 9. november 2016

Dag 1 - alle presentasjoner (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 1 (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 4 (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 5 (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 6 (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 7 (ZIP-fil)

Søket resulterte i 0 treff