ArrangementsøkReverse

Søket resulterte i 10 treff


28.08.2018 i

Søkerwebinar: UTFORSK og Russlandsprogrammet

SIU inviterer til webinar tirsdag 28. august 2018 klokken 10.00 – 11.00. Her vil vi presentere årets utlysninger i UTFORSK og Russlandsprogrammet.

Les mer om dette arrangementet
30.08.2018 i

Søkerwebinar: programmer for praksismobilitet

SIU inviterer til webinar torsdag 30. august 2018 klokken 14.15-15.00. Her vil vi presentere to programmer for internasjonal praksismobilitet: InternAbroad og Accelerate International (forskningspraksis i Canada).

Les mer om dette arrangementet
11.09.2018 i Genève, Sveits

EAIE 2018 Genève

Årets EAIE-konferanse finn stad i Genève, 11. - 14. september. Me oppfordrar norske universitet og høgskular til å delta. Som tidlegare stiller SIU med ein Study in Norway-stand og står bak aktivitetar både på og utanfor standen.

Les mer om dette arrangementet
19.09.2018 i Tallinn, Estland

Tverrsektorielt kontaktseminar i Estland - Erasmus+ strategiske partnerskap

Er du tilknyttet barnehage- og skolesektoren, fag- og yrkesopplæring eller voksenopplæring, og ønsker å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap? 19.–22. september kan du delta på Erasmus+ kontaktseminar i Estland, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "Enhancing Digital Competences in Education and Training".

Les mer om dette arrangementet
24.09.2018 i Targu Mures, Romania

Erasmus+ studiebesøk til Romania for grunnskole og fag- og yrkesopplæring

Jobber du i grunnskolen eller innen fag- og yrkesopplæring og er involvert i entreprenørskap? Tittelen for dette studiebesøket til Romania er "Promoting entrepreneurial skills through formal and non-formal activities". 

Les mer om dette arrangementet
26.09.2018 i Bergen, Grand Hotel Terminus

Oppstarts- og erfaringsseminar 2018 for Erasmus+ mobilitetsprosjekter (KA1) og strategiske partnerskap (KA2)

Senter for internasjonalisering av utdanning inviterer til oppstarts- og erfaringsseminar for strategiske partnerskap og mobilitetsprosjekter i Erasmus+, for sektorene barnehage og skole, voksnes læring og fag- og yrkesopplæring. 

Les mer om dette arrangementet
30.09.2018 i Mallorca, Spania

Erasmus+ 2018 - seminar om internajonaliseringsstrategier i fag- og yrkesopplæring

Selv om strategisk tenking og planlegging er uunngåelig i Erasmus+-prosjekter, er ikke alltid initiativtakerne klar over hvor stor betydning det har. Strategisk tenking, planlegging og internasjonalisering bør gå hånd i hånd, og nå får du muligheten til å bli med på et 2,5 dagers seminar på Mallorca for å lære mer om og jobbe mer med internasjonaliseringsstrategier for fag- og yrkesopplæringssektoren. 

Les mer om dette arrangementet
01.10.2018 i Bergen, Norge

Erasmus+ 2017 - Studiebesøk i Norge for barnehage- og skolesektoren om innovativ bruk av IKT i opplæringen

Jobber du med barn i barnehage eller grunnskole og ønsker å lære mer om innovativ bruk av IKT i opplæringen? 

Les mer om dette arrangementet
08.10.2018 i Birmingham, Storbritannia

Erasmus+ 2018 - workshop for institusjoner som har fått innvilget KA2-søknad innen fag- og yrkesopplæring

Workshop i Birmingham, Storbritannia, for institusjoner som i 2018 har fått innvilget sin søknad om strategisk partnerskap innen fag- og yrkesopplæring. Sammen med 20 andre deltakere vil du lære mer om hvordan du kan planlegge og implementere tiltak for å vurdere effekten av prosjektene.

Les mer om dette arrangementet
18.10.2018 i Freiburg, Tyskland

Erasmus+ kontaktseminar i Tyskland for skolesektoren

Jobber du i barn i alderen 6-16 år i skolesektoren? Ønsker du å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap? 18.-21. oktober kan du delta på Erasmus+ kontaktseminar i Freiburg i Tyskland, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships".

Les mer om dette arrangementet