Brandenburger Tor (photo: Ondřej Žváček)

Tyskland som studiested - informasjonsmøte

Om informasjonsmøtet

Informasjonsmøte om utvekslings- og studiemuligheter til Tyskland for norske studenter. Møtet er rettet mot studenter som kunne tenke seg å studere i Tyskland og som ønsker å vite mer om de ulike finansieringsmulighetene til et slikt utenlandsopphold. Møtet er et initiativ av ANSA/DAAD/SIU/BI/Internasjonalt kontor ved UiB, som sammen ønsker å presentere de ulike studieveiene til Tyskland, fra kortvarige språkkurs til langvarige studieopphold gjennom helgradsstudier.

Vi ønsker alle studenter velkomne til infomøtet "Tyskland som studiested"!

Deltakende organisasjoner:

 • ANSA (organisasjonen for norske studenter i utlandet)
 • DAAD (German Academic Exchange Service)
 • SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning)
 • Internasjonalt senter ved Universitetet i Bergen
 • Handelshøyskolen BI, Bergen 
 • Høgskulen på Vestlandet

|

14:00 -14:15

Kaffe & velkommen

14:15 - 14:45

Tyskland som studiested 

 • Introduksjon av ANSA/DAAD/SIU/BI/HVL/Internasjonalt senter ved UiB
 • Introduksjon av Tyskland som studiested.  Informasjon om de ulike studie- og oppholdsmulighetene i Tyskland i løpet av et utdanningsløp - fra språkkurs, delgrads- og helgradsutveksling til praksisutveksling etter endt utdanning. 
 • 5 gode grunner for å studere i Tyskland
14:45 - 15:45

Studieopphold i Tyskland fra et studentperspektiv 

 • Studentpresentasjoner: 5 Studenter fra ulike disipliner/fagområder forteller om sitt studieopphold i Tyskland og hvordan de har benyttet seg av de ulike utvekslingsmulighetene. 
 • En speaker (TBC) forteller om hvordan opplevelsen i Tyskland har blitt en del av sin egen biografi og påvirket yrkesvalget/involveringen i arbeidslivet 
15:45 - 16:15

Meet-and-Greet

 •  ANSA, SIU, UiB, HVL, BI og SIU har eget stand og er tilgjengelige for individuelle spørsmål 
 • Studentene som har hatt utveksling til Tyskland vil også ha eget stand  

Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

25.09.2017


Når

Fra: 27. sep 2017 14:00
Til: 27. sep 2017 16:15  


Hvor

Universitet i Bergen, Juridisk fakultet (Dragefjellet, Auditorium 3)

Påmelding

https://events.provisoevent.no/siu/events/tyskland-som-studiested/register

Spørsmål?

Send en epost til: thomas.de.ridder@siu.no