Søkerseminar for Erasmus+ Stategiske partnerskap

Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre strategiske partnerskap med partnere fra andre europeiske land. 26. januar 2017 arrangerer SIU søkerseminar for alle som forbereder en partnerskapssøknad.

26. januar 2017 arrangerer SIU søkerseminar for alle som forbereder en strategisk partnerskapssøknad. Seminaret finner sted i utdanningsdirektoratet sine lokaler på Schweigaardsgate 15B i Oslo.

På seminaret vil vi gi en grundig gjennomgang av hva som kjennetegner en god søknad, hvordan søknadsskjemaene fungerer samt begrepsavklaringer. Vi vil også kunne bistå med veiledning.

Seminaret vil ta for seg partnerskapssøknader som omfatter
  • Strategiske partnerskap for barnehage- og skolesektoren (KA201)
  • Skole-skole partnerskap (KA219)
  • Strategiske partnerskap for fag- og yrkesopplæringen (KA202)
  • Strategiske partnerskap for høyere utdanning (KA203)
  • Strategiske partnerskap for voksenopplæringen (KA204)
Målgrupper

Alle som jobber med utdanning og som er interessert i internasjonalt samarbeid kan delta. Du kan også jobbe med utdanning i den uformelle sektoren.

Dere bør være godt i gang med å etablere et internasjonalt samarbeid. Det er en forutsetning at dere har en konkret prosjektidé - helst en prosjektskisse.

Ta gjerne med egen PC!

Søkerseminarene er gratis, men deltakerne må selv dekke reiseutgifter.

Program |

Program

09:30

Registrering

10:00

Programmet startar: Velkommen

10:05

Erasmus+ programmet – kva mulegheiter finst? Overordna føringar for programmet, basisgjennomgang av krav til søknad, innretning, tekniske verktøy, budsjett

11:05

Pause

11:15

Skule-til -skule prosjekt: Kva kjenneteiknar ein god søknad?

Strategiska partnarskap: Kva kjenneteiknar ein god søknad?

 

12:00

Lunsj

13:00

Teknisk gjennomgang av søknadsskjema

14:30

Pause

14:45

Individuell rådgiving

15:30

Avslutting


Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

18.01.2017


Når

Fra: 26. jan 2017 10:00
Til: 26. jan 2017 16:00  


Hvor

Oslo, Udir, Schweigaardsgate 15B

Påmelding

Meld deg på her

Spørsmål?

Send en epost til: anne.hunderi@siu.no