ArrangementsøkReverse

Søket resulterte i 7 treff


19.09.2018 i Tallinn, Estland

Tverrsektorielt kontaktseminar i Estland - Erasmus+ strategiske partnerskap

Er du tilknyttet barnehage- og skolesektoren, fag- og yrkesopplæring eller voksenopplæring, og ønsker å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap? 19.–22. september kan du delta på Erasmus+ kontaktseminar i Estland, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "Enhancing Digital Competences in Education and Training".

Les mer om dette arrangementet
26.09.2018 i Bergen, Grand Hotel Terminus

Oppstarts- og erfaringsseminar 2018 for Erasmus+ mobilitetsprosjekter (KA1) og strategiske partnerskap (KA2)

Senter for internasjonalisering av utdanning inviterer til oppstarts- og erfaringsseminar for strategiske partnerskap og mobilitetsprosjekter i Erasmus+, for sektorene barnehage og skole, voksnes læring og fag- og yrkesopplæring. 

Les mer om dette arrangementet
30.09.2018 i Mallorca, Spania

Erasmus+ 2018 - seminar om internajonaliseringsstrategier i fag- og yrkesopplæring

Selv om strategisk tenking og planlegging er uunngåelig i Erasmus+-prosjekter, er ikke alltid initiativtakerne klar over hvor stor betydning det har. Strategisk tenking, planlegging og internasjonalisering bør gå hånd i hånd, og nå får du muligheten til å bli med på et 2,5 dagers seminar på Mallorca for å lære mer om og jobbe mer med internasjonaliseringsstrategier for fag- og yrkesopplæringssektoren. 

Les mer om dette arrangementet
01.10.2018 i Bergen, Norge

Erasmus+ 2017 - Studiebesøk i Norge for barnehage- og skolesektoren om innovativ bruk av IKT i opplæringen

Jobber du med barn i barnehage eller grunnskole og ønsker å lære mer om innovativ bruk av IKT i opplæringen? 

Les mer om dette arrangementet
18.10.2018 i Freiburg, Tyskland

Erasmus+ kontaktseminar i Tyskland for skolesektoren

Jobber du i barn i alderen 6-16 år i skolesektoren? Ønsker du å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap? 18.-21. oktober kan du delta på Erasmus+ kontaktseminar i Freiburg i Tyskland, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships".

Les mer om dette arrangementet
06.11.2018 i Byåsen videregående skole, Trondheim

IKG18

Velkommen til årets internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen - IKG18
Konferansen arrangeres i Trondheim 6.-7. november i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

IKG er en nasjonal møteplass for alle som jobber med internasjonalisering i grunnopplæringen og tiltrekker seg årlig rundt 250 deltakere. Konferansen gir faglig oppdatering og muligheter for å knytte gode nettverk.

Les mer om dette arrangementet
18.11.2018 i Ottawa, Canada

CBIE 2018

SIU lyser ut reisestøtte til norske institusjoner som ønsker å delta på CBIE-konferansen, 18.-21. november 2018 i Ottawa.

Les mer om dette arrangementet