SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Flagg utenfor EU-kommisjonen i Brussel

Norges kunnskapskontor i Brussel

Sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge arbeider SIU for økt norsk deltakelse i EU-programmer og for å styrke norsk påvirkning overfor EU.

NORCORE – Norges kunnskapskontor i Brussel – er en ressurs både for tilreisende for Norge og for andre organisasjoner i Brussel. Kunnskapskontoret dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning.

Ta gjerne kontakt for hjelp til å etablere kontakt med relevante aktører eller for informasjon om hva som rører seg på det europeiske utdanningsfeltet.

Ragnhild Berg er Dikus representant på kontoret, som ligger sentralt plassert like ved Europaparlamentet og Place du Luxembourg.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Berg, mobil +47 475 03 794, e-post: ragnhild.berg@diku.no

Adresse: Rue du Trône 98, B-1050 Brussel

Se også:

Åpner norsk kunnskapskontor i Brussel (sept 2016)