SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Diku-styret

Kunnskapsdepartementet har oppnemnt styre for Diku fram til 31. desember 2020.

Styreleiar

  • Kristin Margrethe Flornes (NORCE)

Styremedlemmar

  • Pål A. Pedersen, nestleiar (Nord universitet)
  • Cecilia Roos (Stockholms konstnärliga högskola)
  • Linda Rutledal (Diku)
  • JoneTrovåg (NSO)
  • Anders Tyvand (Tønsberg kommune)

Varamedlemmar

  • Christin Kristoffersen (Studiesenteret.no)
  • Torgeir Hovden (Diku)

 

Meir om styremedlemmane: