SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

ISO-sertifisering

ISO-sertifisering

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning blei 9. oktober 2009 sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008-standarden.

Sertifikatet er gyldig til 10. oktober 2013 med årleg oppfølging.

iso-sertifikat