SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Kari Ystebø

Kari Ystebø

rådgiver / Adviser

+47 907 93 971

kari.ystebo@diku.no