SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Vegard Furustøl Vibe

Vegard Furustøl Vibe

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 948 71 883

vegard.vibe@diku.no