SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Marie Træland

Marie Træland

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 55 30 38 00

marie.traeland@diku.no

Aud Trohaug

Aud Trohaug

rådgiver / Adviser

+47 475 04 376

aud.trohaug@diku.no

Sofie Tetler

Sofie Tetler

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 909 21 007

sofie.tetler@diku.no

Camilla Krebs Tetler

Camilla Krebs Tetler

rådgiver / Adviser

+47 996 03 260

camilla.tetler@siu.no

Hege Toje

Hege Toje

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 908 20 773

hege.toje@diku.no

Ragnhild Tungesvik

Ragnhild Tungesvik

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 950 25 153

ragnhild.tungesvik@diku.no

Lisbeth Takvam

Lisbeth Takvam

rådgiver / Adviser

+47 970 00 655

lisbeth.takvam@diku.no

Gro Tjore

Gro Tjore

assisterende direktør / Deputy Director General

+47 411 91 631

gro.tjore@diku.no

Camilla Kalpita Tertnes

Camilla Kalpita Tertnes

lærling / Apprentice

+47 468 06 207

camilla.tertnes@diku.no