SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Kristin Solheim

Kristin Solheim

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 932 28 573

kristin.solheim@diku.no

Ieva Serapinaite

Ieva Serapinaite

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 413 77 696

ieva.serapinaite@diku.no

Kjersti Skjervheim

Kjersti Skjervheim

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 913 54 211

kjersti.skjervheim@diku.no

Unni Kvernhusvik Sagberg

Unni Kvernhusvik Sagberg

rådgiver / Adviser

+47 456 62 702

unni.sagberg@diku.no

Anne Gro Skibenes

Anne Gro Skibenes

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 971 75 479

anne.skibenes@diku.no

Sasmita Sahoo

Sasmita Sahoo

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 481 16 589

sasmita.sahoo@diku.no

Tone Berg Stiansen

Tone Berg Stiansen

personalsjef / Head of Human Resources

+47 934 67 877

tone.stiansen@diku.no

Anette Stevnebø

Anette Stevnebø

rådgiver / Adviser

+47 414 45 511

anette.stevnebo@diku.no

Dag Stenvoll

Dag Stenvoll

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 920 51 851

dag.stenvoll@diku.no

Margrete Søvik

Margrete Søvik

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 900 43 656

margrete.sovik@diku.no

Svanhild Solhaug

Svanhild Solhaug

seksjonsleder / Head of Financial Management

+47 977 78 750

svanhild.solhaug@diku.no

Ingrid Seim

Ingrid Seim

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 454 54 677

ingrid.seim@diku.no

Geir Ivar Strøm

Geir Ivar Strøm

fagdirektør / Policy director

+47 916 35 236

geir.strom@diku.no

Jon Gunnar Mølstre Simonsen

Jon Gunnar Mølstre Simonsen

seksjonsleder / Head of Section

+47 412 70 290

jon.simonsen@diku.no

Eilin Sandsmark

Eilin Sandsmark

rådgiver / Adviser

+47 980 89 133

eilin.sandsmark@diku.no

Badema Dizdar Scheie

Badema Dizdar Scheie

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 400 52 422

badema.dizdar@diku.no