SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Pål Adrian Clausen Ryen

Pål Adrian Clausen Ryen

rådgiver / Adviser

+47 475 03 768

pal.ryen@diku.no

Linda Rutledal

Linda Rutledal

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 975 30 154

linda.rutledal@diku.no

Anita Rude

Anita Rude

seniorkonsulent / Senior Executive Officer

+47 994 56 995

anita.rude@diku.no

John Rasten

John Rasten

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 916 66 108

john.rasten@diku.no