SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Andreas Kjeldsberg Pihl

Andreas Kjeldsberg Pihl

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 456 60 122

andreas.pihl@diku.no

Martin Paulsen

Martin Paulsen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 992 55 965

martin.paulsen@diku.no

Stig Helge Pedersen

Stig Helge Pedersen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 977 09 605

stig.pedersen@diku.no

Vidar Pedersen

Vidar Pedersen

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 413 02 809

vidar.pedersen@diku.no