SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Helene Olerud

Helene Olerud

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 997 97 813

helene.olerud@diku.no

Runar Osland-Grepstad

Runar Osland-Grepstad

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 901 45 246

runar.osland-grepstad@diku.no

Sofie Axelsen Osland

Sofie Axelsen Osland

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 909 80 863

sofie.osland@diku.no

Øystein Berland Opheim

Øystein Berland Opheim

rådgiver / Adviser

+47 472 75 051

oystein.opheim@diku.no