SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Tone Nilsen

Tone Nilsen

konsulent / Executive Officer

+47 475 04 380

tone.nilsen@diku.no

Else Kathrine Nesmoen

Else Kathrine Nesmoen

seksjonsleder / Head of Section

+47 911 27 010

else.kathrine.nesmoen@diku.no

Harald E. Nybølet

Harald E. Nybølet

direktør / Director General

+47 947 92 715

harald.nybolet@diku.no