SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Rudi Myklebust

Rudi Myklebust

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 926 55 053

rudi.myklebust@diku.no

No image

Ingrid Müftüoglu

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 902 08 777

Ingrid.Muftuoglu@diku.no

Frank Moe

Frank Moe

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 917 85 930

frank.moe@diku.no