SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Tore Kjærgård

Tore Kjærgård

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 04 734

tore.kjaergaard@diku.no

Frank Krohn

Frank Krohn

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 411 45 140

frank.krohn@diku.no

Hilde Granås Kjøstvedt

Hilde Granås Kjøstvedt

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 03 803

hilde.kjostvedt@diku.no

Herdis Kolle

Herdis Kolle

seksjonsleder / Head of Section

+47 918 48 620

herdis.kolle@diku.no

Malene Kjelsnes

Malene Kjelsnes

rådgiver / Adviser

+47 992 76 178

malene.kjelsnes@diku.no

Kim Kristoffersen

Kim Kristoffersen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 458 30 663

kim.kristoffersen@diku.no

No image

Trine Kofoed

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 905 21 629

trine.kofoed@diku.no

Susanne Koch

Susanne Koch

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 913 45 516

susanne.koch@diku.no

Lise Kristiansen

Lise Kristiansen

rådgiver / Adviser

+47 918 77 241

lise.kristiansen@diku.no