SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Anna Lena Jammer

Anna Lena Jammer

rådgiver / Adviser

+47 902 23 992

anna.jammer@diku.no

Terje Kolbu Jacobsen

Terje Kolbu Jacobsen

rådgiver / Adviser

+47 994 35 957

terje.jacobsen@diku.no

Vibeke Jakobsen

Vibeke Jakobsen

seniorkonsulent / Senior Executive Officer

+47 934 34 747

vibeke.jakobsen@diku.no