SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Marianne Lid Iversen

Marianne Lid Iversen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 414 23 336

marianne.iversen@diku.no

Runo Isaksen

Runo Isaksen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 456 18 765

runo.isaksen@diku.no

Margunn Instefjord

Margunn Instefjord

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 924 16 722

margunn.instefjord@diku.no

Gry Ingebrigtsen

Gry Ingebrigtsen

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 482 32 252

gry.ingebrigtsen@diku.no

Grethe Isdahl

Grethe Isdahl

rådgiver / Adviser

+47 416 39 559

grethe.isdahl@diku.no