SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Hege Fjeld

Hege Fjeld

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 415 10 083

hege.fjeld@diku.no

Marit Foldnes

Marit Foldnes

rådgiver / Adviser

+47 475 03 761

marit.foldnes@diku.no