SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Thomas De Ridder

Thomas De Ridder

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 916 38 017

thomas.de.ridder@diku.no

Brita Drivenes

Brita Drivenes

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 900 60 410

brita.drivenes@diku.no

No image

Anne Bjørg Øvstedal Drageset

seniorkonsulent / Senior Executive Officer

+47 413 88 160

anne.drageset@diku.no