SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Brita Drivenes

Brita Drivenes

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 900 60 410

brita.drivenes@diku.no