SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Bo Byrkjeland

Bo Byrkjeland

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 482 80 862

bo.byrkjeland@diku.no

Ole-Johan Berge

Ole-Johan Berge

rådgiver / Adviser

+47 489 96 939

ole.berge@diku.no

Julie Irene Bjørk

Julie Irene Bjørk

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 990 01 239

julie.bjork@diku.no

Gaelle Bozec

Gaelle Bozec

rådgiver / Adviser

+47 475 06 723

gaelle.bozec@diku.no

Vigdis Berg

Vigdis Berg

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 917 04 852

vigdis.berg@diku.no

Are Bjørkhaug

Are Bjørkhaug

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 922 33 822

are.bjorkhaug@diku.no

No image

Dusica Bilbija

seniorkonsulent / Senior Executive Officer

dusica.bilbija@diku.no

Unni Mjelde Birkeland

Unni Mjelde Birkeland

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 905 95 753

unni.birkeland@diku.no

Lene Baldersheim

Lene Baldersheim

rådgiver / Adviser

+47 472 31 747

lene.baldersheim@diku.no

Ragnhild Solvi Berg

Ragnhild Solvi Berg

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 03 794

ragnhild.berg@diku.no