SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Kristin Amundsen

Kristin Amundsen

seksjonsleder / Head of Section

+47 958 41 933

kristin.amundsen@diku.no

Henrik Arvidsson

Henrik Arvidsson

rådgiver / Adviser

+47 472 47 104

henrik.arvidsson@diku.no

Siv Andersen

Siv Andersen

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 936 06 951

siv.andersen@diku.no