SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Hilde Ørnes

Hilde Ørnes

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 995 32 135

hilde.ornes@diku.no