SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Avdeling for styring og samordning (AST)


Åge Edvardsen

Åge Edvardsen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 957 63 473

age.edvardsen@diku.no

Badema Dizdar Scheie

Badema Dizdar Scheie

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 400 52 422

badema.dizdar@diku.no

Camilla Kalpita Tertnes

Camilla Kalpita Tertnes

lærling / Apprentice

+47 468 06 207

camilla.tertnes@diku.no

John Rasten

John Rasten

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 916 66 108

john.rasten@diku.no

Torgeir Hovden

Torgeir Hovden

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 414 57 707

torgeir.hovden@diku.no

Øystein Berland Opheim

Øystein Berland Opheim

rådgiver / Adviser

+47 472 75 051

oystein.opheim@diku.no