SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Avdeling for organisasjonsutvikling (ORG)


Gro Tjore

Gro Tjore

assisterende direktør / Deputy Director General

+47 411 91 631

gro.tjore@diku.no

Harald E. Nybølet

Harald E. Nybølet

direktør / Director General

+47 947 92 715

harald.nybolet@diku.no