SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Seksjon for utdanning og digitalisering (DIG)


Hilde Gaard

Hilde Gaard

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 481 57 900

hilde.gaard@diku.no

Hilde Ørnes

Hilde Ørnes

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 995 32 135

hilde.ornes@diku.no

Jon Lanestedt

Jon Lanestedt

seksjonsleder / Head of Section

+47 415 69 097

jon.lanestedt@diku.no

Sofie Axelsen Osland

Sofie Axelsen Osland

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 909 80 863

sofie.osland@diku.no

Susanne Koch

Susanne Koch

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 913 45 516

susanne.koch@diku.no

No image

Trine Kofoed

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 905 21 629

trine.kofoed@diku.no