SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Avdeling for kunnskap og læring (KUL)


Geir Ivar Strøm

Geir Ivar Strøm

fagdirektør / Policy director

+47 916 35 236

geir.strom@diku.no

Siv Andersen

Siv Andersen

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 936 06 951

siv.andersen@diku.no