SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Seksjon for IKT og arkiv (ITA)


Kenneth Hopsdal

Kenneth Hopsdal

seksjonsleder / Head of ICT

+47 477 08 927

kenneth.hopsdal@diku.no

Anita Rude

Anita Rude

seniorkonsulent / Senior Executive Officer

+47 994 56 995

anita.rude@diku.no

Are Bjørkhaug

Are Bjørkhaug

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 922 33 822

are.bjorkhaug@diku.no

Gry Ingebrigtsen

Gry Ingebrigtsen

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 482 32 252

gry.ingebrigtsen@diku.no

Hilde Grastveit

Hilde Grastveit

seniorkonsulent / Senior Executive Officer

hilde.grastveit@diku.no

Malene Kjelsnes

Malene Kjelsnes

rådgiver / Adviser

+47 992 76 178

malene.kjelsnes@diku.no

Raven Rey Cruz Galvez

Raven Rey Cruz Galvez

lærling / Apprentice

+47 467 21 892

raven.galvez@diku.no

Rudi Myklebust

Rudi Myklebust

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 926 55 053

rudi.myklebust@diku.no

Runar Osland-Grepstad

Runar Osland-Grepstad

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 901 45 246

runar.osland-grepstad@diku.no

Sasmita Sahoo

Sasmita Sahoo

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 481 16 589

sasmita.sahoo@diku.no

Susanne Weiss

Susanne Weiss

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 910 07 048

susanne.weiss@diku.no

Vendela Akua Ebenz Cook

Vendela Akua Ebenz Cook

rådgiver / Adviser

+47 403 07 126

vendela.cook@diku.no