SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Seksjon for globalt samarbeid (GLO)


Anne Kloster Holst

Anne Kloster Holst

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 03 884

anne.holst@diku.no

Bård Hekland

Bård Hekland

rådgiver / Adviser

+47 401 60 175

bard.hekland@diku.no

Camilla Krebs Tetler

Camilla Krebs Tetler

rådgiver / Adviser

+47 996 03 260

camilla.tetler@siu.no

Hege Toje

Hege Toje

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 908 20 773

hege.toje@diku.no

Herdis Kolle

Herdis Kolle

seksjonsleder / Head of Section

+47 918 48 620

herdis.kolle@diku.no

Hilde Granås Kjøstvedt

Hilde Granås Kjøstvedt

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 03 803

hilde.kjostvedt@diku.no

Sidsel Holmberg

Sidsel Holmberg

rådgiver / Adviser

+47 957 89 307

sidsel.holmberg@diku.no

Terje Kolbu Jacobsen

Terje Kolbu Jacobsen

rådgiver / Adviser

+47 994 35 957

terje.jacobsen@diku.no

Vegard Furustøl Vibe

Vegard Furustøl Vibe

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 948 71 883

vegard.vibe@diku.no