SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Seksjon for skole og profesjonsutvikling (SKO)


Anna Lena Jammer

Anna Lena Jammer

rådgiver / Adviser

+47 902 23 992

anna.jammer@diku.no

Anne Gro Skibenes

Anne Gro Skibenes

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 971 75 479

anne.skibenes@diku.no

Aud Trohaug

Aud Trohaug

rådgiver / Adviser

+47 475 04 376

aud.trohaug@diku.no

Ellen Hagen

Ellen Hagen

rådgiver / Adviser

+47 995 18 540

ellen.hagen@diku.no

Frank Krohn

Frank Krohn

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 411 45 140

frank.krohn@diku.no

Gaelle Bozec

Gaelle Bozec

rådgiver / Adviser

+47 475 06 723

gaelle.bozec@diku.no

Hege Fjeld

Hege Fjeld

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 415 10 083

hege.fjeld@diku.no

Helene Olerud

Helene Olerud

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 997 97 813

helene.olerud@diku.no

Henrik Arvidsson

Henrik Arvidsson

rådgiver / Adviser

+47 472 47 104

henrik.arvidsson@diku.no

Julie Irene Bjørk

Julie Irene Bjørk

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 990 01 239

julie.bjork@diku.no

Kari Ystebø

Kari Ystebø

rådgiver / Adviser

+47 907 93 971

kari.ystebo@diku.no

Kristin Amundsen

Kristin Amundsen

seksjonsleder / Head of Section

+47 958 41 933

kristin.amundsen@diku.no

Marit Lødemel

Marit Lødemel

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 913 38 720

marit.lodemel@diku.no

Nina Handing

Nina Handing

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 990 36 706

nina.handing@diku.no

Sofie Tetler

Sofie Tetler

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 909 21 007

sofie.tetler@diku.no

Vigdis Berg

Vigdis Berg

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 917 04 852

vigdis.berg@diku.no